ติดต่อเรา


แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์
พิชามณต์ชาญสุไชยwww.teacher.ssru.ac.th/pichamon_ch/pichamon.ch@ssru.ac.th
2อาจารย์
สุธาพงศ์ถาวรภิญโญwww.teacher.ssru.ac.th/sutha_po/sutha.po@ssru.ac.th
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปุณชญา
หิรัญฤทธิกร
www.elfms.ssru.ac.th/punchaya_hi/
phatthanan.ch@ssru.ac.th
5อาจารย์ดร.ขวัญชลหัสโยธินwww.teacher.ssru.ac.th/khwanchol_ha/khwanchol.ha@ssru.ac.th
6Miss

Catherine Cosme
Talawan
https://elfms.ssru.ac.th/catherine_ta
catherine.ta@ssru.ac.th