หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

admin ib
2020-12-21 09:42:12


     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ นำโดยนางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา  หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธานการประชุม   ณ  ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5