หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา เข้ารับรางวัลเกียรติคุณสยามดุษฎี ประจำปี 2563
นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา เข้ารับรางวัลเกียรติคุณสยามดุษฎี ประจำปี 2563

admin ib
2020-09-15 13:43:18


            นายดนุนันท์  ชวนอยู่  นักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้ารับรางวัลเกียรติคุณสยามดุษฎี ประจำปี 2563 (รางวัลศักดิ์สิทธิ์ สยามดุษฎี พระลักษมีเทวี)   ด้านศิลปินดาวรุ่งมุ่งคุณธรรม  ซึ่งจัดขึ้นโดย “หมอซัน” ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ เลขาธิการสภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา  โดยพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

         นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้